Centrometal

BioTec-C Fyrkjel for ved i stål (med nominell varmeeffekt på 25kW er konstruert for oppvarming av små og mellomstore lokaler. Phyrolyseforbrenning muliggjør fullstendig forbrenning av brensel. Stort brennkammer for 550mm ved
Kjelen er testet og sertifisert i henhold til den europeiske standarden EN 303-5:2012 og oppfyller klasse 5. Den er produsert i samsvar med ISO 9001/2008 og ISO 14001/2004 standard og oppfyller kravene til ECO-design (kommisjon (EU) 2015/1189).


• Kjele klasse 5.
• Oppfyller kravene til ECO-design (COMMISSION (EU) 2015/1189).
• Vedkjel for sentralvarmesystemer er konstruert for ved med fuktighetsinnhold under 25% (min 1 år lang lufttørket).
• Design og konstruksjon, samt phyrolyseforbrenning, sikrer høy effektivitet og gjør kjelen økonomisk.
• Miljøvennlig på grunn av lav konsentrasjon av skadelige partikler i røykgasser.
• Tre dører for enklere opptenning
• Anbefalt akkumulatortankstørrelse 1500-2500 liter
• Den leveres forhåndskablet med den innebygde kjelekontrollenheten for å kontrollere kjelen.
• Den innebygde kjelekontrollen med de 4 knappene styrer kjeledriften ved hjelp av kjelens temperatursensor og endrer turtallet på undertrykksviften på røykgassutløpet fra kjelen.
• Kjelen har innebygget styring av ladepumpe og shunt, samt at den har mulighet til å styre en slavetank.
• Kjelen er testet og sertifisert i henhold til EN 303-5: 2012 og oppfyller klasse 5. Den er produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001 standard.


Varmepartner AS

Kontakt oss

Vi er her for å sikre at du får den optimale varmeløsningen som passer dine behov og budsjett. Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale.